Ulike barn og unge trenger ulike fosterhjem. Derfor kan mange forskjellige typer familier, både gifte, samboere, enslige og likekjønnede par være godt egnet. Vi søker også fosterhjem i slekt og nettverk og flerkulturelle fosterhjem. 

Informasjonsmøter om fosterhjem: 

Digitalt informasjonsmøte, 24. mars 2021, klokken 20.00 - 21.00: Sted: Teams 

Tromsø, 29. april 2021, klokken 18.00 - 20.00. Sted: Clarion The Edge hotell 

Finnsnes, 1. juni 2021, klokken 18.00 - 20.00. Sted: Finnsnes hotell 

 

 

 

Kontaktinformasjon: 

På grunn av smittevernhensyn ønsker vi påmelding til: 

Fosterhjemstjenesten Nord-Norge telefon 466 15 450, eller e-post: fosterhjemtjenesten.region.nord@bufetat.no 

For mer informasjon gå til vår hjemmeside: https://bufdir.no/Fosterhjem/