Dersom man svarte på spørreskjemaet, kunne man vinne en iPad air til en verdi av 3500 kroner.

Her mottar den heldige vinneren Bernt Nyheim fra Steindalen premien fra rådmannen.  

Vi gratulerer så mye!

 

Utdrag fra undersøkelsen:

  • svarprosent på 21,4 %, ned 0,6 % fra 2015

  • hjemmetjenesten, barnehagene, biblioteket, frivilligsentralen, kulturskolen, Valmuen, legetjenesten og helsestasjonen får alle over 4 poeng av 5 mulige

  • 2/3 oppgir at de i stor eller noen grad vil anbefale en venn til å flytte til Storfjord

  • 53 % oppgir at de har tillit til at kommunen behandler like saker likt, og 71 % oppgir at de har tillit til at kommunen følger lover og regler à begge områder representerer en forbedring fra tidligere år