19.mars er det et viktig kick-off for «felles innsats for opplæring og utdanning i Nord-Troms». Vi ønsker bred deltakelse fra næringsliv/arbeidsliv, skole og foreldre. Seminaret er på Reisafjord hotell i Sørkjosen og er gratis. Påmelding gjør du via link i vedlagte program (Påmeldingsfrist 13.mars)
workshopprogram190314.pdf