---------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2015

På grunn av lave UV-verdier i vannverket må kommunen innføre kokepåbud for alle abonnenter tilknyttet vannverket i Tverrdalen.

 

 

Områder som er tilknyttet vannverket er:
Oteren
Hatteng
Mælen til Tømmernes
Horsnes
Kvesmenes

Det er sendt ut UMS-varsel til alle registrerte telefoner i de berørte områder. Kommunale enheter har fått direkte beskjed.

Artikkelen vil oppdateres.