Målet med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulik grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Hvordan søke

Alle søkere må bruke søknadsportalen www.regionalforvaltning.no  . Her oppretter man en brukerprofil og kan med utgangspunkt i den søke bårde lokale, regionale og nasjonale tilskuddsordninger. 

Søknadsfrist 15 mai 2021.