Registreringen i KOSTRA er rettet opp. De riktige tallene skal være:

Vann:  3686,84
Avløp: 5211,6

Dette gir en totalsum sammen med avfall og feiing på kr.12526,44

Vi beklager dette.