Endringene er av en slik karakter at kommunen vurderer at det ikke utløser krav om ny høringsrunde. Disse sendes derfor ut som en begrenset høring til berørte høringsparter med begrenset høringsfrist. Men det vil være anledning å komme med merknader til disse endringene for alle som har synspunkter på disse.

Bakgrunnen for endringene er primært et møte kommunens ledelse hadde med fylkesmannen 2.10.2015 og kommunestyrets arbeidsmøte 23.11.2015 om kommuneplanens arealdel.

Frist for merknader for disse endringene settes til 15.01.2016. Merknader kan sendes til kommunen på e-post til: post@storfjord.kommune.no

Følgende dokumenter er endret og kan lastes ned:

Dessuten vedlegges for nedlasting:

Planens øvrige dokumenter finnes her.

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til Storfjord kommune tlf. 77 21 28 00