I Storfjord kommune er det vedtatt å ha valgting søndag 13. september og mandag 14. september.

Tidligstemmeperioden: 1. juli - 7. august

Forhåndsstemmeperiode: 10. august - 11. september

valgportalen finner du generell informasjon om valget