Tidligstemmeperioden: 1. juli - 9. august

Forhåndsstemmeperiode: 12. august - 6. september

For flere opplysninger om valget i 2019, se valg.no