Følgende datoer er satt opp:
(Tidspunkt kommer senere)

Mandag 14.februar
Mandag 14.mars
Mandag 18.april
Mandag 2.mai

Nord Troms Studiesenter håper å kunne treffe både næringsliv og privatpersoner i Storfjord, og håper større tilstedeværelse i kommunen vil generere til aktivitet og enda tettere samarbeid.

Ina Heiskel vil representere Nord Troms Studiesenter i Storfjord.
Hun kommer fra Elvevoll og gleder seg til å treffe kjente og bli kjent med nye folk i kommunen

Nord Troms Studiesenter benytter anledningen til å rose Storfjord Kommune og deres ansatte. Det er av stor betydning å ha et velfungerende samarbeid, og vi gleder oss til å knytte sterkere bånd til Storfjord!