Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten.

Koordinerende enhet har det overordnende ansvaret for arbeidet med individuelle planer og for oppnevning og opplæring av koordinator i habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i kommunen. Den koordinerende enheten skal sørge for at tjenester til pasienter blir sett i sammenheng på tvers av tjenestested og at det blir arbeidet helhetlig rundt pasienten ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliterings tilbudene. Enheten skal og tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå.

Enheten holder en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i kommunen og helseregionen og er et kontaktpunkt for samarbeid på tvers av disse.

Retningslinjer for koordinerende enhet finner du her

Hvem kan vi hjelpe?

Koordinerende enhet er kontaktsted for alle som søker råd og veiledning vedrørende spørsmål om koordinering om helse- og sosialtjenester, eller for å få hjelp til opprettelse av koordinator og/eller individuell plan (IP).

Hva kan vi hjelpe deg med?

Guide deg i det kommunale Helse- og omsorgssystemet:

  • Hvor kan du henvende deg og hvordan søke om kommunale tjenester.
  • Rettigheter i forhold til individuell plan.
  • Koordinering av tjenestene du mottar.
  • Skaffe deg en fast kontaktperson og individuell plan.

Kontaktinformasjon

Saksbehandler Else Strandvoll.
Telefon: 400 28 815. E-post: else.strandvoll@storfjord.kommune.no