Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • døgnopphold (minst 24 timer)

  • dagopphold

  • nattopphold

Kommunen vil kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift.

Betalingssatser pr. 1. januar 2020

Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger Forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Korttidsopphold:   kr. 170,- pr. døgn (inntil 60 døgn)
Dag-/nattopphold:   kr. 90,- pr. dag/natt