Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturskole - opptak

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

I Storfjord kan alle innbyggere som ønsker det melde seg på, men opptak gjøres med hovedvekt på barn og unge fra grunnskolealder og ut videregående.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd
aaa
Lover og forskrifter

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod.

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Vedtekter

Vedtekter Storfjord kulturskole rev. 2016
___
Skjema

Skjema

Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding

Søknadsfrist

Fristen for inn- og utmelding til kulturskolen er 1. mai.

Søknaden sendes til

Søknadsskjema sendes elektronisk til kommunen når det fylles ut.

Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Storfjord kulturskole
Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-01-30 10:59
Gyldig fra
2017-01-16
Gyldig til
2021-01-15