Kurset Økt konkurransekraft og lønnsomhet har følgende tema:

  1. Årsregnskapet er bedriftens årlige rapportering av resultatregnskap, balanse, noter og styrets beretning. Målet med denne gjennomgangen er at deltakerne skal forstå årsregnskapet og hva det kan fortelle om bedriftens stilling og utvikling.
  2. Målsettinger for bedriftens utvikling – har til hensikt at deltakerne skal se verdien av at virksomheten drives etter en konkret mål knyttet til konkurranseevne og lønnsomhet, via:
  • Salgsinntektene – med fokus på økt lønnsomhet og økt omfang i salget
  • Varekostnadene – med fokus på reduksjon av varekostnadene og varelageret
  • Personalkostnader – med fokus på produktivitet
  • Øvrige driftskostnader – med fokus på mer kostnadseffektiv drift
  • Utestående fordringer – med fokus på reduserte utestående fordringer

Klikk her for mer informasjon og påmelding.