Tid: Torsdag 28. februar 2019 kl 19.00 – 21.30

Sted: Rådhuset

Påmeldingsfrist: Fredag 15. februar

Egenandel: kr 250 pr stk, men kr 200 for nr. 2, 3 osv. fra samme driftsenhet.

Saker:

  1. Bruk av gårdsregnskapet i analyse og planlegging av gårdsdrifta.

Vi ser på nøkkeltall i gårdsregnskapet, faste og variable kostnader, beregning av dekningsbidrag mv. og hva disse kan brukes til
Rådgiver Knut Hovet i TINE vil veilede oss gjennom stoffet. Han vil vise et eksempel slik at hver enkelt kan finne og beregne egne tall.
Vi vil tilby oppfølging og videreføring av driftsanalyser senere.

  1. Valg av 3 gårdbrukerrepresentanter til arbeidsgruppen for hovedprosjektet «Styrking av landbruket i Storfjord».

Forprosjektet som har pågått siden mai 2018 er nå i avslutningsfasen. Med grunnlag i forprosjektet har arbeidsgruppen som har arbeidet med dette foreslått overfor formannskapet og kommunestyret at det etableres et 3-årig prosjekt for å styrke og utvikle landbruket i kommunen. Gruppen foreslår at dette prosjektet organiseres med formannskap/næringsutvalg som styringsgruppe, og med en arbeidsgruppe bestående av tre representanter fra næringen, prosjektleder/prosjektmedarbeidere og en fra administrasjonen. Gruppen mener at en slik forankring vil knytte kommunen til prosjektet politisk og samtidig gi næringen en sterk plass.
Formannskapet skal behandle forslagene fra arbeidsgruppen 13. februar og kommunestyret den 27. februar.
Dere vil få tilsendt arbeidsgruppens forslag til prosjektplan litt senere.

Det blir en enkel servering i løpet av kafeen.

Vi må betale timepris for innleide fagfolk. Den oppsatte egenandel dekker på langt nær de reelle kostnadene, forprosjektet subsidierer resten.

VEL MØTT!