Dersom du ikke får dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om langtidsplass på sykehjem.

Kommunen vil kreve vederlag av beboeren. Beregning av vederlaget følger fastsatt i statlig forskrift.