Storfjord er en liten, men spennende kommune i Nord-Troms med 1840 innbyggere. Storfjord ligger sentralt til for deg som ønsker å oppleve kontraster. Beliggende rundt den innerste delen av Lyngenfjorden gir den veldige naturen, de store friområdene og de varierte årstidene deg muligheter for nye opplevelser hver dag. Det lokale kulturlivet gir også muligheter for mange ulike aktiviteter. I tillegg ligger kommunesenteret kun en drøy times kjøring fra Tromsø by med alle sine tilbud. Skoler og barnehager gir et godt tilbud i nærmiljøet. Som den sørligste kommunen i tiltakssonen, gir Storfjord deg økonomiske fordeler som lavere skatt og nedskriving av studielån. Storfjord grenser til Finland og Sverige ved Treriksrøysa, og har et nært og spennende samarbeid på tvers av landegrensene. Regionalt samarbeider vi med de øvrige kommunene i Nord-Troms og Tromsø om utvikling av regionen.

Du kan lese mer om Storfjord kommune på vår internettside www.storfjord.kommune.no.

Storfjord kommune ønsker å legge til rette for at alle kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tilbudet for hjemmeboende personer med demenssykdom utvides derfor med flere plasser på dagaktivitetssenteret.

Dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Dagaktivitetssenteret skal gi tilbud til personer med demenssykdom.

Krav til kvalifikasjoner

Relevant høyskoleutdanning med videreutdanning innenfor demens og geriatri. Det er en forutsetning at du har bred erfaring fra eldreomsorg. Du må kunne arbeide selvstendig, være strukturert og planlegge aktiviteter i samarbeid med brukere og andre tjenester.  Personlige egenskaper som tydelighet, gjennomføringsevne og at du er omsorgsfull vektlegges.

Hovedarbeidsoppgaver

Direkte brukerrettet arbeid er hovedarbeidsoppgaven, men i stillingen skal du også bidra til å videreutvikle dagaktivitetsplassene, slik at brukerne får individuelt tilpasset hjelp til å bevare og forbedre gjenværende ressurser og gis opplevelser og mestring. Jobbe mot et godt helhetlig pasientforløp i kommunen i samarbeid med pårørende, hjemmetjenesten, sykehjemsavdelingen og øvrige tjenester. Det fokuseres på utadrettet arbeid, og tett tverrfaglig samarbeid både med interne og eksterne instanser.

Annet

  • Dagarbeidstid.
  • Intervju vil bli benyttet. Søknad uten CV og minst 2 referanser blir ikke behandlet. Det er i henhold til Helsepersonelloven § 20a krav om politiattest ved en eventuell tilsetting.
  • Stillingen er ledig fra snarest.
  • Lønn, pensjon, forsikring og arbeidsavtale iht. tariff og gjeldende avtaleverk.
  • Spørsmål om stillingen kan rettes til Else Strandvoll, tlf 47 50 50 90, e-post: else.strandvoll@storfjord.kommune.no

Elektronisk søknadsskjema via kommunens hjemmeside skal benyttes, klikk her, og velg ID 347. CV skal vedlegges.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, men originale vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju eller sendes inn hvis tilsetting tilbys.

I henhold til offentlighetsloven offentliggjøres søkerlisten. Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ny søknadsfrist: 24. november 2019.