Stilling ID: 288   Periode: fra snarest til 30.6.19 

Ønsket kvalifikasjon:

Fagarbeider i barne- og ungdomsarbeiderfaget
Praksis fra arbeid i barnehage

Annet:
Interesse og engasjement for arbeid med barn
Omsorgsevne og ansvarsbevissthet
Stabilitet over tid.
Organisering: Jobb tre dager pr. uke

Det er et krav at godkjent politiattest leveres ved tilsetting jfr. Barnehagelovens bestemmelser

Opplysninger om stillingens gjøremål kan rettes til styrer Vigdis Engstad tlf. 772 12930

Lønn i h.h.t. gjeldende tariffbestemmelser.

Kun elektronisk søknad. Søk her

SØKNADSFRIST: 17.januar 2019