Storfjord kommune har ca 1900 innbyggere, flott natur, ligger i tiltakssonen med bl.a. skattefordeler og nedskriving av studielån. Storfjord kirkelige fellesråd består av ett sokn med en kirke, to prekensteder og to kirkegårder. I staben har vi prest, kirkegårdsarbeider, kirketjener, organist, menighetsarbeider og kirkeverge.

Vi søker etter en engasjert person som kan lede og utvikle kirka i Storfjord. Stillingen omfatter den daglige ledelsen av menigheten (jfr.KL.§14)

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for menighetens arbeid

 • Ansvar for økonomistyring, budsjett og regnskapsføring

 • Ansvar for drift og vedlikehold av kirke og kirkegårder

 • Arbeidsgiveransvar for fellesrådets ansatte

 • Saksbehandler og sekretær for felles/menighetsrådet

 • Planlegge og tilrettelegge for rådets virksomhet

 • Være kontakt/samarbeidsperson mot kommunen og andre

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innen økonomi og ledelse

 • Kompetanse innen administrasjon

 • Kjennskap til kirken sitt arbeid og organisering

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Ha evne til å tenke langsiktig, strategisk og målrettet

 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper

 • Gode IKT-kunnskaper, ryddig, strukturert og ansvarsfull

 • Gode samarbeidsevner, kan ta initiativ, arbeide selvstendig og være fleksibel
   

  Vi tilbyr:

 • En interessant og utfordrende stilling

 • Kontorfellesskap med organist og prest

 • Dyktige medarbeidere og godt arbeidsmiljø

 • Lønn etter avtale i kirkelig sektor

 • Pensjonsordning i KLP

  Annet:

  Kirkevergen må være medlem av Den norske kirke. Fellesrådet står fritt til å lyse stillingen ut på nytt. Spørsmål om stillingen kan rettes til Rolf Steinvik, tel 77714827. Søknad med CV, attester og referanser sendes til Storfjord fellesråd, Skolebakken 2, 9046 Oteren, e-post: storfme@online.no
  Søknadsfrist 23.juni.

DEN NORSKE KIRKE
Storfjord kirkelige fellesråd
Skolebakken 2,  9046 Oteren