Pedagogisk-Psykologisk tjeneste for Troms Fylkeskommune og kommunene Lyngen, Storfjord og Balsfjord er en interkommunal PP-tjeneste med kontor på Nordkjosbotn i Balsfjord kommune. (ca 50 min. kjøring fra Tromsø) Tjenesten samarbeider med, voksenopplæringene og til sammen 11 skoler og 15 barnehager i de tre kommunene. Kontoret har 6 stillinger.

Lederstilling som leder av interkommunal PP-tjeneste (Vikariat fra 1.2.2017 – 31.01.2018)

PPT søker en engasjert fagperson med lederutdanning og ledererfaring. Ved tilsetting vil det bli lagt stor vekt på evne til å lede en organisasjon av fagfolk og å kunne samarbeide om oppgaver både rettet mot enkeltbarn og barnehage/skole som organisasjon. Stillingen rapporterer til styret for tjenesten. 
Stillingen vil også innbefatte betydelig direkte klientarbeid med utrednings - og rådgivingsarbeid, konsultasjon og veiledning samt sakkyndighetsarbeid. Klientarbeidet utgjør ca 65 % stilling. 

Ønskede kvalifikasjoner:
*Mastergrad innenfor psykologi/pedagogikk. 
*Ledererfaring/lederutdanning
*Kjennskap til lov og avtaleverk
*Erfaring fra PP-tjenesten 
*Du må ha lyst, evne og vilje til å videreutvikle og lede tjenesten
*Personlige egenskaper som samarbeidsevne, fleksibilitet, formidlingsevne og relasjonsbygging vektlegges. 
*Du må disponere egen bil. Det gis kjøregodtgjøring etter satser gitt av KS samt kompensasjonstilskudd for bruk av privatbil.
*Politiattest må fremvises ved tilsetting. 

Tjenesten er under kontinuerlig utvikling, og den som blir tilsatt må være forberedt på at arbeidsoppgaver, ansvar og organisering kan bli endret. 

Tilsetting i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter på området. 
Stillingen avlønnes etter avtale.. Vi tilbyr gode vilkår for faglig utvikling, etterutdanning jfr SEVU – PPT. Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
Søkere vil bli innkalt til intervju.

Nærmere informasjon om stillingene kan fås hos tjenesteleder Terje Malin, mob. 99644533 / e-post: terje.malin@balsfjord.kommune.no eller  styrets leder May- Tove Lilleng, mob. 40028866 / e-post: may-tove.lilleng@storfjord.kommune.no
Kontorets web.adresse: www.balsfjord.kommune.no/ppt

Tiltredelse: 1. februar 2017
Søknad sendes:PPT for Balsfjord, Lyngen og Storfjord v/styret, Industriveien 4, 9040 Nordkjosbotn.

Søknadsfrist 18. november