Det søkes etter høgskoleutdannet person innen helsefag, fortrinnsvis ergoterapeut, men også andre med relevant utdanning og praksis kan søke på stillingen.

I stillingen inngår bl.a. formidling og  tilpasning  av hjelpemidler herunder trygghetsalarmer, ergonomiske tiltak og  utrede behov for hjelpemidler til hjemmeboende brukere og beboere i sykehjem.  I dette arbeidet inngår samarbeid med andre fag instanser ( sykehus, vaktmester, hjelpemiddelsentral m.fl.), opplysning/veiledning til brukere og personell, utarbeide system på bestilling og utlån og utføre enkelt vedlikehold og justeringer på utstyr.

Det søkes etter en person som er systematisk, fleksibel, samhandlingsorientert og etterrettelig i arbeidsutførelsen.

Lønn i henhold til tariff.

Intervju må påregnes.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til  avdelingsleder  Anne Rasmussen, tlf.98289143.

Søknad med oppdatert CV sendes Storfjord kommune v/tilsettingsutvalget, 9046 Oteren innen 30.01.2015. Søknaden merkes med IDnr.15.
Eller det kan sendes elektronisk søknad fra kommunens hjemmeside