Storfjord er en liten, men spennende kommune i Nord Troms med 1840 innbyggere. Storfjord ligger sentralt til for deg som ønsker å oppleve kontraster. Beliggende rundt den innerste delen av Lyngenfjorden gir den veldige naturen, de store friområdene og de varierte årstidene deg muligheter for nye opplevelser hver dag. Det lokale kulturlivet gir også muligheter for mange ulike aktiviteter. I tillegg ligger kommunesenteret kun en drøy times kjøring fra Tromsø by med alle sine tilbud. Skoler og barnehager gir et godt tilbud i nærmiljøet. Som den sørligste kommunen i tiltakssonen, gir Storfjord deg økonomiske fordeler som lavere skatt og nedskriving av studielån. Storfjord grenser til Finland og Sverige ved Treriksrøysa, og har et nært og spennende samarbeid på tvers av landegrensene. Regionalt samarbeider vi med de øvrige kommunene i Nord-Troms og Tromsø om utvikling av regionen.

Du kan lese mer om Storfjord kommune på vår hjemmeside.

 

Vår rådmann skal pensjonere seg 1.februar 2020.

Vi søker derfor etter ny rådmann. Vi ønsker en ny leder som målretta og strukturert skal bidra til å videreutvikle Storfjord kommune. For oss er det viktig at den nye rådmannen har evne til å arbeide strategisk, og til å engasjere medarbeidere, folkevalgte, næringsliv og innbyggere for å skape god utvikling og bolyst.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Samfunnsutvikling – med fokus på bosetting, næring og bolyst
 • Strategisk ledelse og overordnet styring
 • Være en synlig og samlende leder for alle ansatte i kommunen
 • Bygge tillit og godt omdømme gjennom respekt og gode prosesser
 • Analysere, videreutvikle og tilpasse kommunens tjenester i tett dialog med de folkevalgte, innbyggerne, næringslivet, medarbeiderne og deres organisasjoner
 • God økonomistyring og budsjettdisiplin
 • Ha fokus og være pådriver av digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå. Søkere med praksis og erfaring fra ledelse i kommunesektoren/ offentlig sektor vil også bli vurdert.
 • Gode lederegenskaper og relevant ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet med gode dokumenterte resultater
 • God økonomiforståelse og kunnskap om lover og forskrifter som regulerer kommunal virksomhet

Personlige egenskaper

 • Du er løsningsorientert og omgjengelig
 • Du er lagspiller og mestrer samspillet mellom politikk og administrasjon
 • Du er tydelig, lojal og har utviklingsfokus
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du evner å delegere
 • Du kan ta beslutninger og ha gjennomføringskraft

Vi tilbyr:

 • En fast topplederstilling i en spennende kommune
 • Arbeidsoppgaver med mulighet til å utvikle egen organisasjon og lokalsamfunn
 • Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår etter avtale

 

For nærmere opplysninger, kontakt ordfører Knut Jentoft på mob.tlf. 480 65 176. Også rådmann Trond-Roger Larsen kan kontaktes dersom ønskelig på mob.tlf. 982 89 062.

Søknad med CV/attester sendes helst elektronisk, klikk her. Søknad kan også sendes til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren.

Søknadsfrist: 10.mai 2019.

Storfjord kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere vil da bli kontaktet før offentliggjøring.

Minst 2 referanser må oppgis.