Har du interesse og/eller erfaring fra samhandling med eldre ta gjerne kontakt.

Det vil bli gitt opplæring og du vil inngå i et team

For nærmere opplysninger ta kontakt med Line Hansen tlf 400 28838 eller Anne Rasmussen 98289143.