Stillingen inngår i 2 delt turnus med langvakter hver 4. helg.

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisasjon/off.godkjent sykepleier/vernepleier
 • Relevant videreutdanning vil være en fordel.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Førerkort kl. B.
 • Menn oppfordres til å søke.

Vi ønsker at du:

 • Har god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer.
 • Er faglig dyktig, positiv, serviceinnstilt, strukturert, personlig egnet og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
 • Er en lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes.
 • Kan arbeide selvstendig, samt ta ansvar for egne vurderinger.
 • Er full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger.
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.

Dine viktigeste arbeidsoppgaver:

 • Pleie, omsorg og behandling i pasientens hjem
 • Samarbeid med andre faggrupper

For stillingen gjelder i tillegg:

 • Intervju kan bli benyttet ved tilsetting.
 • Lønn og arbeidsavtale iht. tariff og gjeldende avtaleverk.

Søknader uten egen CV, og minst 2 referanser vil ikke bli behandlet. Vitnemål/attester tas med til et eventuelt intervju.

I henhold til Helse og omsorgstjeneste loven § 5-4 skal den som blir tilsatt legge fram politiattest når en bekrefter tilbudt stilling. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Konstituert tjenesteleder Sissel Bjørklund tlf. 400 28835.

Elektronisk søknadsskjema via Storfjord kommunes hjemmeside skal benyttes, klikk her, bruk ID 336.

I henhold til Offentlighetsloven offentliggjøres søkerlisten. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 20. juli 2019.