Ledig styrerstilling Oteren barnehage

Tiltredelse fra 1.1.2020

Stilling ID 345 : 100 % fast styrerstilling
Sak 2019/430

Storfjord kommune ligger sentralt til i Troms fylke. E6/E8 gjennom kommunen, gir oss gode veiforbindelser og nærhet til Tromsø og til Finland. Kommunen har en tre-kulturell og tre-språklig profil bygd på norsk, samisk og kvensk/finsk. Ved å bo og jobbe i Storfjord har du også personlige fordeler som lavere skatt og du kan etter regler, få nedskrevet studielån.

Kvalifikasjonskrav til styrer i barnehage

Barnehageloven § 17

Utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse

Lederoppgaver:

Styrer har det daglige ansvaret i barnehagen pedagogisk, personalmessig og administrativt. Styrer skal sørge for at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i barnehageloven og i rammeplanen.

Styrer skal sammen med øvrige ansatte legge vekt på å skape et godt og trygt barnehagemiljø for alle barn*
Styrer leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering
Styrer skal ha evne til å jobbe strukturert for å nå mål.
Styrer skal kunne bygge opp tillitsvekkende relasjoner til barna, foresatte og ansatte gjennom å kommunisere på en god måte.
Styrer skal sikre at barnehagen har gode rutiner for samarbeid med bl.a. skole, helsestasjon, PPT og barnevernet.
Barnehagen søker derfor etter leder som er engasjert, tålmodig, som ser muligheter, som kan endre og være pådriver for å utvikle barnehagen videre. Vi vil ha en styrer som er genuint opptatt av tidlig innsats for det enkelte barn og barnets beste. Personlig egnethet vil ha stor vekt.

Styrerstillinga pr i dag består av 55 % ledelse og administrasjon og 45 % jobb i avdeling.

Andre kvalifikasjonsønsker

Videreutdanning innafor ledelse, ledererfaring og/eller videreutdanning i veiledning.

Erfaring fra arbeid i barnehage.
Bruke dataverktøy og programvare som en naturlig del av arbeidet.
Kunne vise til stabilitet i jobb over tid.
Kunnskaper om økonomi.
Ha førerkort, da styrer må delta i møter i og utenfor kommunen.

Gode muntlige og skriftlige ferdigheter.

 

Annet:

 Lønn, pensjon, forsikring og arbeidsavtale i hht tariff og gjeldende avtaleverk.

 Minimum to referanser oppgis i søknaden

 Intervju vil bli benyttet ved tilsetting

 Krav om politiattest jfr. § 19 i Barnehageloven før tiltredelse

Søknad: kun elektronisk søknadsskjema via kommunens nettsted skal benyttes. Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, men originale vitnemål og attester tas med til evt. intervju eller sendes inn hvis tilsetting tilbys.

Nærmere opplysninger om alle stillingene fås ved henvendelse til:

Styrer Oteren barnehage tlf. 772 12930 eller Oppvekst og kultursjef tlf.400 28866/ tlf. 772 12940

Søknadsfrist: 30.september 2019

 

I henhold til offentlighetsloven offentliggjøres søkerlisten. Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.