Krav til søker

  • Du trenger en uttalelse fra fastlege eller spesialist på at du har behov for en eller flere ledsagere for å kunne delta på aktiviteter i fritiden.
  • Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet).
  • Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense.

Hva koster det?

Det koster ikke noe å få ledsagerbevis. På arrangementer eller offentlig transport kjøper du billett til ordinær pris, men får ta med deg en ledsager gratis der ledsagerbevis aksepteres.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Slik søker du eller fornyer ledsagerbevis

1. Du trenger disse vedleggene

  • 1 stk passfoto
  • Uttalelse fra fastlege eller spesialist

 2. Fyll ut søknadsskjemaet (finnes nederst i denne saken)

  • Beskriv ditt behov
  • Gi en begrunnelse for søknaden

3. Send inn søknadsskjemaet og vedlegg til Storfjord kommune

Hva skjer videre?

Vi forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

Klage

Får du ikke tilbud om ledsagerbevis, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.