NAV Hjelpemiddelsentral leverer og henter hjelpemidler til og fra Storfjord kommune hver onsdag.

Hjelpemiddelkontakten leverer og henter hjelpemidlene til og fra brukeren. Ved behov benyttes kommunale vaktmestre til å kjøre ut og hente inn enkelte tyngre hjelpemidler, som f. eks. seng, rullestol el. løftestol.