Ved fristens utløp var det kommet inn følgende listeforslag:

Valgstyret i Storfjord kommune starter nå behandling og godkjenning av listeforslagene. Senest 1. juni skal listeforslagene være ferdig behandlet. Valgstyret vil da legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn.