Målgruppe

  • Personer som bor/oppholder seg i Storfjord kommune og som har psykiske helseplager/-lidelser, og/eller rusproblemer
  • Pårørende/nettverk
  • Samarbeidende instanser (f.eks. fastlege, NAV, osv.)

Hvordan komme i kontakt med oss

  • Henvisning fra din fastlege
  • Henvisning fra spesialisthelsetjenesten – poliklinikker og/eller sengeavdelinger
  • Du kan selv ta direkte kontakt med oss, enten pr. tlf. eller ved personlig oppmøte
  • I tilfelle en annen tar kontakt på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt fra deg