🌸 Mammografi for kvinner i Storfjord kommune🌸
❤Alle kvinner i Storfjord kommune født 1951-1970 inviteres til mammografiundersøkelse fra 5.11 - 12.11.2020. I alt 255 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på parkeringsplassen bak helsesenteret, Oteren. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.
Kvinner i Storfjord kommune født 1951-1970
5. november - 12. november 2020
På parkeringsplassen bak helsesenteret, Oteren
Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på UNN Tromsø.
🎗Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I år 2018 fikk 3568 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1300 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.
❤Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50- 69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.
I Mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.
Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 77 % av kvinnene fra Storfjord kommune.