Stillingen er underlagt Barne- og familieenheten, og inngår i team rundt forebyggende arbeid for ungdom i alderen 13-23 år. Fokuset er fritid, men har også treffpunkt i videregående skoler. 

Anita gleder seg til jobben, og håper å få opprettet god kontakt med ungdommen i kommunen vår, og våre samarbeidspartnere. 
Tlf.nr. til Anita er 400 28 826, epostadresse: anita.mikkelsen@storfjord.kommune.no. Miljøarbeideren kan følges på egen facebookside "Storfjord kommune ungdomskontakt"