Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mülteciler, sığınmacılar ve yeniden birleşen aileler için sağlık ve bakım hizmetleri teklifi

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Belirli bulaşıcı hastalıklar için yüksek riskin bulunduğu bölgelerden gelen bazı sığınmacılar, mülteciler ve yeniden birleşen aileler ve aşağıdaki nedenlerle ihtiyacı olan kişilere verilecek sağlık hizmeti

  • işkence ve diğer ciddi travmalara maruz kalanlar
  • ailesi veya sosyal ağları olmayanlar
  • reşit olmayıp Norveç'e tek başına gelenler
  • hamile kadınlar
  • yalnız çocuk yetiştirenler
  • tecavüz veya diğer cinsel şiddet kurbanları
  • kadın sünnetine maruz kalan veya kalma riski olan kişiler
  • ruhsal sorunları (belirtileri) olan kişiler.

Målgruppe

Sığınmacılar, mülteciler, yeniden birleşen aileler.

Kriterier/vilkår

18 yaşın altındaki kişiler için, kişinin yasal olarak ikamet etmesi şart değildir. Yasadışı ikamet eden 18 yaş üstü kişiler için kanun sadece acil tıbbi yardıma izin vermektedir.

Pris for tjenesten

Kanun veya yönetmelikte ödeme yapılması öngörülmediği sürece hizmetler ücretsizdir.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Bakınız:

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası Bölüm  3 - Belediyenin sağlık ve bakım hizmetleri için sorumluluğu 

Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası § 2-1b Uzman sağlık hizmetinden sağlık bakımı alma hakkı

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Belediye, mültecilere, sığınmacılara ve aile birleşmelerinde birincil ve uzman sağlık hizmetlerinde sağlık ve bakım hizmetleri sunulmasını kendisi sağlayacaktır.

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Gerekli yardımı alamadığınızı veya hizmet performansından memnun olmadığınızı düşünüyorsanız, belediyeye veya doğrudan hizmet sağlayıcısına şikâyet gönderebilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve nelerin değişmesini istediğinizi açıklayınız.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-02-27 12:38
Gyldig fra
2018-04-23
Gyldig til
2021-02-01