Ordningene omfatter:
1. En inntektsavhengig ordning med reduksjon av foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1. og 2.trinn.
2. Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. og 7.trinn.

Les mer her: Moderasjonsordninger i SFO