Ordningene omfatter:


1. En inntektsavhengig ordning med reduksjon av foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1., 2.,3. og 4. trinn.
2. Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. og 7.trinn.

Her finner du kriteriene og informasjon om ordningene: Moderasjonsordninger i SFO

Her er søknadsskjema.