Storfjord kommunes næringsfond har neste søknadsfrist 10.mai. Hovedmålet med fondet er å støtte tiltak i Storfjord som øker antall nyetableringer, arbeidsplasser, innbyggere eller turister. 

Satsingsområdene er spesifisert slik:

NYETABLERINGER: Støtter tiltaks om fører til etableirng av ny bedrift i Storfjord kommune

BEDRIFTSUTVIKLING: Tiltak som utvikler eksisterende bedrifter i Storfjord kommune og skaper eller legger til rette for flere arbeidsplasser.

STEDSUTVIKLING: Tiltak rettet mot innbyggere eller turister i kommunen. Eksempelvis bolyst- og trivselstiltak, samlings- og møtesteder, skilting, guiding, arrangementer  og festivaler.

Alle søknader må registreres på søkerportalen http://www.regionalforvaltning.no 

Vedtektene for næringsfondet finner du på http://www.storfjord.kommune.no/naeringsfond-kriterier-og-soeknad.5938699-395634.html 

Ta kontakt med næringsrådgiver Hilde Johnsen, telefon 40 02 88 02 om du har spørsmål eller trenger hjelp i søknadsarbeidet.