Innvandrere med oppholdstillatelse etter 01.09.05, og som ønsker å søke om bosettingstillatelse og norsk statsborgerskap, må gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Du må være registrert i NIR, for å ha rett og plikt til slik opplæring. Det kan gis flere timer norskopplæring gjennom behovsprøvd ordning. Dette må søkes om særskilt.

Voksenopplæringa kan åpne for å gi tilbud om norskopplæring til innvandrere uten rett og plikt. Dette gjelder f.eks. arbeidsinnvandrere. Timepris for slik opplæring er fra.1.1.18  kr. 64