Det er i 2019 bevilget ekstra penger til Uthus i Nord. I den forbindelse arrangerer Troms Fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark en inspirasjonsdag for å ta vare på gamle landbruksbygg. Vi håper dagen kan gi en oversikt over hvor man kan søke penger til å ta vare på bygninger. Ulike eksempler på ny bruk av gamle bygninger vil også bli vist fram. 
 
Søknadsfristen for Uthus i Nord er utsatt til 20.mars. 
 
Inspirasjonsseminaret er åpent for alle. Vi håper at, kommunalt ansatte, gårdbrukere/eiere av eldre bygg og andre interesserte tar seg tid til å komme.
 
Fylkestingsalen er på Fylkeshuset i Tromsø. Se vedlagte forslag program. 
 
Ta kontakt for spørsmål og påmelding!