Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no. Regnskapsskjema er også tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no.

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende tre punkter:

  • Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.
  • Det må for det omsøkte anlegget foreligge en spillemiddelsøknad som er i formell orden.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Les mer her: https://lottstift.no/momskompensasjon/sok-om-kompensasjon-im/