Skolehytta
Skolehytta i Parasdalen.

Skolehytta ligger like under skoggrensa i Parasdalen, om lag 4 km fra parkeringsplassen ved Rognli. Traséen følger skogsbilvei den første delen, og går deretter over til sti fram til skolehytta. Hytta ligger lett synlig på høyre side av stien, på om lag 400 m.o.h. Terrenget stiger forholdsvis slakt i starten, med noen få brattere stigninger mot slutten. Det er mulig å gå tørrskodd hele veien i sommersesongen. Du kan se kart og lese mer på telltur.no: Skolehytta.

Yngve og Birthe foran den nye kassa på skolehytta.
Yngve og Birthe foran den nye kassa på skolehytta.

For at det skal kunne bli etablert ei ny kasse må flere ting på plass. Den bør ligge i et attraktivt turområde, uten andre turkasser like i nærheten, og grunneier må gi tillatelse til nødvendig skilting og merking av løypa. Ikke minst må noen påta seg oppgaven som løypevaktmester, slik at kasse blir fulgt godt opp i løpet av sesongen. Kassa ved skolehytta er kommet på plass etter initiativ fra Birthe Hasle og Yngve Rognli, som også har påtatt seg ansvaret som løypevaktmestre.

 

 

Skolehytta utsikt Otertinden
Skolehytta har upåklagelig utsikt mot Otertinden.

Vi mangler fremdeles løypevaktmestre for en del av de etablerte kassene. Som løypevaktmester kan du være med på vår felles dugnad for et best mulig turtilbud i Storfjord. Har du ei favorittkasse du ofte besøker, og er dette noe du kan tenke deg, så ta gjerne kontakt med folkehelsekoordinator Synnøve Løvland (synnove.lovland@storfjord.kommune.no) eller kulturkonsulent Maria Figenschau (maria.figenschau@storfjord.kommune.no).