Storfjord kommune har endret stemmested for Indre Storfjord krets. De som før hadde stemmested Welcome Inn Hotel Lyngskroa, har fra i år stemmested på Hatteng flerbrukshall. Stemmested står oppført på ditt valgkort.

Skulle det være noe du lurer på vedrørende dette, så er det bare å ta kontakt med Storfjord kommune på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Godt valg!