Miljø-, plan- og driftsstyret (MPD) vedtok i møte den 08.06.21 at følgende utkast til kommunale forskrift legges ut til offentlig ettersyn.

Matrikkelforskriften gir hjemmel til å vedta en lokal «vinterforskrift» for den enkelte kommune. Vinterforskriften kan bla. inneholde bestemmelser om hvilke tidsrom av året den generelle tidsfristen for gjennomføring av oppmålingsforretninger på 16 uker ikke skal løpe.

I utkastet til forskrift er det lagt opp til en oppheving av fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret samt at frist for behandlingstid fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd ikke løper i perioden fra 1. november til 1. mai.

Dokumenter

Dokumenter tilhørende saken finner du i lenkene under: 

Merknader 

Eventuelle høringsmerknader til forskriftene merkes med «Forskriftsnavn» og sendes til: 

E-post: post@storfjord.kommune.no

eller adresse: Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren.

Høringsfrist: 22. august 2021