Offentlig søkerliste

215886 - Miljøterapeut 1 (Ref. 21/1479)

ID Navn Alder Nåværende stilling Kommune Kjønn
1 Maija Asplund 40 Miljøterapeut hos Balsfjord kommune, avdeling Midttun Storfjord Kvinne
2 Heidi Svartkjønnli 60 Vikar, barnevernmedarbeider, Storfjord Storfjord Kvinne
3 Tove Kristin Olsborg 45 Autorisert sykepleier Storfjord Kvinne
4 Inger-Lill Esekielsen 45 Miljøterapeut i prosjekt Balsfjord Kommune Storfjord Kvinne