Lokale forskrifter for tildeling finnes her: 

Søknad sendes til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren. Søknad kan også leveres i resepsjonen på rådhuset. Trenger du mer informasjon så ta kontakt med oss på tlf 77 21 28 00, eventuelt pr e-post til post@storfjord.kommune.no