Oppheving av kokepåbud gitt ved Indre Storfjord Vannverk 27. september 2018

PS: Det vil komme nye kokepåbud ved vannverket i nær fremtid på grunn av arbeider/oppgradering av vannverket. Disse vil selvfølgelig å bli varslet. Vi beklager ulempene på forhånd.