Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring for elever med hørselshemming

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Elever med hørselshemming har rett til å få tilrettelagt opplæringstilbud gjennom hele skoletiden sin. Dette gjelder undervisning, SFO, klasseorganisering, utstyr og bygningsmessige tilpasninger.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole med hørselshemming.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Se spesielt

Folketrygdloven § 10-7
Barnehageloven § 19g
Opplæringsloven § 9a-2, 2-6, 3-9

Lover

Barnehageloven
Folketrygdloven
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Retningslinjer

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skolen (IK-2073)

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er forventet at skolen er orientert. Likevel bør du som forelder/foresatt ta kontakt med den framtidige skolen tidligst mulig for å orientere om at, og når, barnet ditt skal begynne i 1. klasse.

Skjema

Saksbehandling
Andre opplysninger
Oppdatert:
2020-03-06 09:35
Gyldig fra
2020-03-06
Gyldig til
2022-03-01