Storfjord kommune, i samarbeid med NAV Storfjord, inviterer næringslivet i Storfjord til møte

Tirsdag 29. april, kl. 18.00

Sted: Storfjord Rådhus, møterom 3

 

Følgende tema vil bli tatt opp:

  • Muligheter for arbeid/arbeidspraksis for våre nye landsmenn
  • Orientering om endringer i sykefraværsoppfølging
  • Gjennomgang av nye permitteringsregler
  • Eventuelle andre tema/saker

 

Håper flest mulig av bedriftene i Storfjord vil delta.

Enkel servering

 

Vel møtt

 

 

Sigmund Steinnes                                                                                         Leen Berger

Ordfører                                                                                                        NAV leder