Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ortaokullarla ilgili kurallar

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Yerel idare, ortaokullarla ilgili kurallar hakkında yönetmelik yayınlayacaktır. Kurallar öğrencilere ve ebeveynlere duyurulacaktır. Kurallar, davranış ve eylemlerle ilgili kuralları ve kuralların ihlaline ilişkin prosedürü kapsayacaktır. Okuldan atılmayla ilgili kurallar, bir reaksiyon biçimi olarak kullanılacaksa okul kurallarında belirtilmelidir. Özellikle ciddi olan durumlarda, öğrenci öğretim yılının geri kalanı için okuldan uzaklaştırılabilir veya lise eğitimine geçiş hakkını kaybedebilir. Bu son iki yaptırım, okul kurallarına dahil edilmeksizin uygulanabilir.

Okul kurallarına dahil edilmeyen yaptırımların aksi halde kullanılması mümkün değildir. Bedensel ceza veya diğer küçük düşürücü muameleler hiçbir suretle kullanılmamalıdır.

Målgruppe

Ortaokullardaki öğrenciler ve ebeveynleri.

Kriterier/vilkår

Bir öğrencinin okuldan atılması veya başka herhangi bir disiplin cezasının uygulanması yönünde karar alınmadan önce, öğrenci, kararı verecek olan kişiyle görüşlerini sözlü olarak paylaşma olanağına sahip olacaktır. Okul müdürü okuldan atılmaya onay vermeden önce, öğrencinin öğretmenlerine danışacaktır.

Öğretim yılının geri kalanı için okuldan uzaklaştırma veya liseye geçiş hakkının kaybedilmesi yönündeki kararlar, yerel idare tarafından alınacaktır. Öncelikle başka düzeltici veya disipline edici tedbirlerin değerlendirilmesi gerekir.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Bir veya daha fazla günlük uzaklaştırma ve hakların kaybedilmesi gibi en sert disiplin tedbirlerine itiraz edebilirsiniz. İtiraz yazılı ve gerekçeli olarak sunulmalıdır. İtiraz, kararı veren makama iletilecektir. İtirazlar, kararın bildirilmesini izleyen üç hafta içerisinde gönderilmelidir. İtirazda, kararda ne gibi bir değişikliğin yapılmasını istediğinizi ve bunun için nedenlerinizi belirtmeniz gerekir.

İtiraz merci, yerel idare meclisi veya yerel idare meclisi tarafından atanacak özel itiraz kuruludur. Liseye geçiş hakkının kaybedilmesi yönündeki kararlarla ilgili itiraz merci, mülki idare amirliğidir. İtiraz gönderilmeden önce, kararı veren organ, kararın değiştirilmesi için ortada gerekçe olup olmadığına bakacaktır.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-02-27 12:52
Gyldig fra
2018-04-23
Gyldig til
2019-04-01