Vilkår for overnatting

 • at bygningen er dekket med eget brannvarslingsanlegg og røykdetektorer

 • at det stilles med en ansvarlig vakt som er over 18 år og overnatter på de rom det overnattes på

 • at det er minimum en våken ambulerende brannvakt over 18 år i bygget

 • at brannvakt er i stand til å kunne forebygge brann

 • at brannvakt kan forsøke å slokke brann og gjøre tiltak for å forhindre spredning av brann

 • at alle kjenner til orienteringsplan, branninstruksen og rømningsveier i bygningen

 • at det foreligger navneliste over alle som overnatter i bygningen

 • at brannvakt er i stand til å lede rømming av bygningen ved brann

 • at brannvakt er utstyrt med telefon for varsling av brann til telefon nr. 110

 • at brannansvarlig kan holde gruppen samlet å ta imot brannmannskaper og varsle om at alle er ute av bygningen og varsle om hvor det brenner

Retningslinjer for utleie/overnatting - skoler og barnehager

 • søknad om overnatting skal sendes inn til rektor/bestyrer minst 14 dager før overnattingen finner sted

 • egen utleienøkkel skal benyttes (hentes hos rektor/styrer) ansatte skal ikke låne ut egen nøkkel

 • ansvarlig rektor/styrer varsler renholder og vaktmester om overnattingen

 • søker gjør avtale om hvilke rom som skal benyttes

 • kjøkken skal ryddes og rengjøres så det er klart til skole/barnehage dagen etter

 • bygningens utstyr og bærbare PCer skal ikke benyttes uten avtale med rektor/styrer

 • ansvarlig vakt skal på forhånd ta kontakt med vaktmester på telefon 982889119 på Hatteng og Oteren og telefon 40028824 på Skibotn, angående rømningsveier og slokke -utstyr m.m

 • inne skal det være ro og orden

 • ingen skal løpe eller rase

 • ingen ballspill inne

 • ballspill og snøballkrig skal utføres på avtalte utebaner/uteområder

 • søpla skal føres ut til kontainerne ved porten

Skjema

Søknadskjema kan lastes ned her: word eller pdf.