Søknad om barnehage- og SFO plass skal gjøres via elektronisk skjema. Det samme gjelder innmelding til 1.klasse. Vedtektene for barnehage og SFO er under revisjon, og vil bli behandlet politisk, slik at de er gjeldende fra oppstart høst 2014.Ta kontakt på tlf. 772 12800 om du lurer på noe eller pr. e-post. Du kan også benytte kommunens Facebook-side til å stille spørsmål.