Krav til søker

Parkeringskort tildeles etter regelverket fastsatt i «Forskrift om parkering for forflytningshemmede»

  • Parkeringskort for forflytningshemmede er et hjelpemiddel for den som pga. vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkering på ett eller flere steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
  • Skal løse konkrete parkeringsproblemer for personer med vansker for å bevege seg.
  • Både den medisinsk betingede bevegelseshemningen og det konkrete parkeringsbehovet vurderes ved tildeling av tillatelse.

I tillegg til legeerklæring må det leveres en søknad for å få tildelt parkeringstillatelse.

Søknaden må inneholde:

  • Redegjøring for hvilke forhold som gjør at det er behov for å parkere på steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
  • Konkrete steder og situasjoner som utgjør behov for parkeringslettelse

Hvordan søke?

Søknadskjema og skjema for legeerklæring kan leveres på Storfjord rådhus eller sendes til
Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 Oteren

eller sendes pr e-post til post@storfjord.kommune.no

(søknadskjema kommer her)