RUST logo

”Prøv–sjøl” midler fungerer som et fond hvor det kan søkes tilskudd til ulike tiltak for ungdom. Nord-Troms Ungdomsråd, gjennom den regionale ungdomssatsingen RUST forvalter disse midlene.

Begrunn i søknaden hvorfor du bør få tilskuddet, og ikke vær redd for å være kreativ og prøve nye veier!

Mål med midlene:

Mål med midlene:

 • Stimulere til at ungdom skal se mulighetene i regionen og gjøre noe med det selv.
 • Gi ungdom med gode ideer en starthjelp.
 • Engasjere ungdom til å skape aktiviteter og happenings på eget initiativ.
 • Ha frie midler som ungdom kan søke på for å tjene egne penger (Gjelder ikke arrangement/ kultur)

Hvem kan søke:

 • Ungdom i Nord-Troms mellom 13 - 18 år.
 • En eller flere kan gå sammen om å søke, men kun en person er ansvarlig for midlene.
 • Det gis støtte til utvikling/etablering av «bedrifter» som drives utenfor ordinær skoletid.

Krav

 • Minimum like stor andel eget arbeid som det søkes midler om. Med eget arbeid regnes alt som gjøres for å få tiltaket i gang og drives. Beregn kr 75,- pr time.
 • Tiltaket må starte opp innen 2 måneder etter at tilsagnsbrevet er mottatt og akseptert av søker og foresatte.
 • For å få utbetalt tilskudd må du presentere resultat. Du kan skrive en enkel rapport, eller aller helst sende inn en film/bildespill/powerpoint som forklarer hva du har gjort. Legg ved et enkelt regnskap.
 • Det kan søkes om inntil kr. 5000,- pr. tiltak.

Søknadsfrist:
Behandles i førstkommende møte i Nord-Troms ungdomsråd.

Søknadsskjema:
Sendes elektronisk. Skjema finner under.

Trenger du hjelp?
Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden så ta gjerne kontakt med regional ungdomskonsulent, Lisa M. P. Solbakken.
Kontortid: Mandag og tirsdag kommunehuset i Kåfjord. Tlf: 77 71 92 29